Wypadek podczas pracy w UK

Jeśli wyruszamy pracować do Szkocji, powinno się najpierw poznać swoje prawa. Okazuje się, że możemy starać się o zadośćuczynienie za wypadek podczas pracy w Anglii, gdy winę ponosi pracodawca. Odpowiedzialność spada na niego, kiedy w miejscu pracy zlekceważone zostały przepisy BHP. Dotyczy to nawet zwykłego potknięcia – można dowieść, że pracodawca nie dbał przykładowo o odpowiedni system sprzątania. Jak postępować w razie wypadku w pracy? Musimy pamiętać, że o rekompensatę zawsze warto walczyć – nie można bać się straty pracy lub innych kar. Na wystąpienie o zadośćuczynienie mamy trzy lata od daty wypadku. Możemy zatem odczekać chwilę i sprawdzić, jak rozwinie się sytuacja. Jeśli przełożony zwolni osobę po wypadku z powodu wszczęcia procesu odszkodowawczego, może ona postarać się również o zadośćuczynienie za bezpodstawne zwolnienie – jeżeli pracowała w danym miejscu ponad 12 miesięcy.
Każdy wypadek trzeba zgłaszać swojemu szefowi i dopilnować, by znalazł się w tzw. księdze wypadków (Accident Book). Jeśli w miejscu pracy nie ma tego rodzaju książki, trzeba spisać wszystkie informacje na temat wypadku w dwóch kopiach i jedną przekazać pracodawcy. Następnym krokiem będzie wizyta u lekarza. Jeżeli wypadek nie był tak poważny, aby wezwać pogotowie, najlepiej jak najszybciej udać się samemu do szpitala albo lekarza rodzinnego. To właśnie lekarz zapisze nasze obrażenia w historii medycznej – to konieczność, aby móc domagać się zadośćuczynienia. Wypadek w pracy – co nam przysługuje? Jeżeli z przyczyny odniesionych w wypadku szkód musimy wziąć wolne od pracy, przełożony ma obowiązek wypłacić nam tzw. Statuory Sick Pay. W zależności od rozległości obrażeń, możemy również wystąpić o dodatkowe benefity – będą wypłacane przez okres, w którym nie będziemy mogli wrócić do pracy. Każdy przypadek jest rozważany indywidualnie – proste sprawy mogą być rozwiązane po kilku miesiącach, a te trudniejsze trwają o wiele dłużej. Zazwyczaj potrzeba ok. 12-18 miesięcy, by wszystko się wyjaśniło. Kwota rekompensaty może być poddana negocjacjom pomiędzy wybranym przez nas prawnikiem a zakładem ubezpieczeniowym pracodawcy.
Udostępnione z:: http://odszkodowanieuk.co.uk