Pomysł powstania organizacji windykacyjnej

Koncepcja powstania organizacji windykacyjnej to wynik długoletnich prac ekipy fachowców o bogatym dorobku w branży finansowej, konsultingowej i audytorskiej. Na podstawie wykonanych badań rynku, licznych rozmów z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami branży bankowej i pozabankowej, z menedżerami na co dzień borykającymi się z tematyką wzrastającej pułapki niespłacanych zadłużeń, narodził się projekt przedsięwzięcia, którego tezą było przedstawienie całościowej oferty, zbudowanej z szerokiej gamy instrumentów finansowych i operacyjnych, łączącej umiejętne i niestandardowe zarządzanie zestawami wierzytelności z rutyną zespołów i partnerów operacyjnych.
Z własnych doświadczeń założycieli firmy widać, iż małe i słabsze organizacyjnie jednostki gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, nieduże banki komercyjne, spółki parabankowe i zwykłe korporacje – zmagają się z dużymi kłopotami w tej dziedzinie, nie będąc w stanie lub nie mogąc z przyczyn logistycznych lub prawnych nawiązać walki z oszukańczymi dłużnikami bardziej kreatywnie, bez ograniczania się do prostej lecz nie bardzo efektywnej procedury komorniczej. Prekursorski pakiet produktów i usług, wypracowany przez specjalistów firmy i elastycznie adaptowany do oczekiwań usługobiorcy, umożliwia sprofilowaną ofertę dla podmiotów gospodarczych nie tylko z branży finansowej, ale też przedsiębiorstw i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólnym mianownikiem są zaległości płatnicze. W szczególności doskonale rozumiane są tu oczekiwania oraz specyfikę działania spółdzielczych instytucji finansowych.
Gorąco polecam stronę internetową: jakie tabletki wspomagają odchudzanie